Çerez niyetine çivi yiyen adam

Yemek yer gibi çivi yiyen adam görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.