Yunus Emre'nin eserleri

Yunus Emre, Risalet'ün Nushiyye ve Divan adında iki büyük eser bıraktı. Risalet'ün Nushiyye yaklaşık 600 beyitten oluşan mesnevi nazım şekliyle yazılmış bir nasihatnameydi. Burada Yunus, kâmil insan olma yolundaki müridin ruhsal yolculuğuna vurgu yaptı. İnsanın yaratılışı üzerinde durdu. Bir diğer eseri olan Divan ise henüz Yunus hayattayken tanınmış bir yapıt oldu. Eserde Allah sevgisi, dünya hayatının geçiciliği, ibadet, ölüm ve ahiret hayatı gibi konular tasavvuf anlayışıyla yer alıyordu. Divan ve Risaletün Nushiyye, zamansız ve evrensel oluşlarıyla bugün bile okuyanları etkilemeye devam ediyor.