Ey Hâfız Bu Nasıl Pergeldir?

Çağdaş Fars edebiyatının önde gelen isimlerinden Abdülhüseyin Zerrînkûb'un bu kitabında Hâfız ile birlikte 14. asır Şiraz'ına doğru bir yolculuğa çıkacak, Şiraz'ın medreselerindeki derslere, tekkelerindeki zikir meclislerine, harabatındaki rindlerin naralarına eşlik edeceksiniz.
Şirazlı şair kristalize şiirlerinin arasından sakin, saf bir şekilde akıp geriye hiç çökelti bırakmayan bir akarsu gibi geçip gitmiştir. Böyle bir durumda dünyaları yakan bu rindin firari gölgesini nasıl ele geçirebilirsin?
Her halükârda Hâfız'ın bütün kinaye ve mecazlarını anlamaktaki zorlukların tamamı yine de bizim zamanımızda yaşayan bir meraklıya, asırlarca süren müphemliğin ötesinde, şairin firari gölgesini teşhis etme fırsatı vermiştir. Bu fırsatı veren şey şairin sesi, yani şiiridir.