Tuzun fiyatı düşerse daha fazla alır mıyız?

Bir malın fiyatı düştüğünde o mala talep artarken yükseldiğinde talep azalır. Hemen hemen herkesin aşina olduğu bu cümle ekonominin temellerini oluşturuyor. Ama size birkaç örnek vereceğim ki fiyatları azaldığında veya arttığında talepte çok az değişme oluyor. Bunlar; yemek tuzu ve petrol. Mesela yemek tuzunun fiyatı düşerse insanlar yemeğe daha fazla tuz atma ihtiyacı duymuyor. Ya da petrolün fiyatı arttığında ülkeler ben bu sene daha az petrol alacağım demiyor. Ülkeler petrol almak bizde yemeğe tuz atmak zorundayız ama bunların bir sınırı var. Peki bu neden böyle? Çünkü saydığım örnekler zorunlu mal kategorisine giriyor. Bu malların talep esnekliği oldukça düşük yani fiyat düştüğünde veya azaldığında o mala olan talebimiz sınırlı bir şekilde artıyor veya azalıyor.