Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat hesaplama.
Zekat hesaplama.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da zekatlarını hesaplamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istiyorlar. Peki zekat nasıl hesaplanır?

İÇİNDEKİLER

Zekat hesaplaması kabaca kişilerin malının 40’da birine denk gelir. 40 TL’si olan bir kişinin 1 TL’sini ihtiyacı olan kişilerle paylaşması gerekir. Zekat, İslam dininde zenginlik ölçüsünde kabul edilen mala sahip olan kişilerin Allah rızası için ihtiyacı olan kişilere verdikleri miktarlara karşılık gelen yardımdır. İslam dinine göre zenginlik ölçüsü olan mala nisap denir.

Nisap ölçüsünde 20 miskal yani 80,18 gram, 5 deve, 30 sığır, koyun ve keçide ise 40 adettir. Zekat vermesi gereken kişilerde aranan bir özellikte zekat hesaplamasında verilmesi gereken malın üzerinden bir sene geçmiş olmasıdır. Örneğin bir senedir kasasında 80,18 gram altın bulunan bir kişi bu malın 40’da birini zekat olarak vermesi gerekir.

Zekat kimlere verilebilir?

Zekat verilmesi gereken kişiler günlük harcamalarını karşılayamayan kişilerdir. Herhangi bir geliri olmayan kişilere zekat verilir. Günümüzde herhangi bir geliri olmayan hatta kirasını bile ödeyemeyen kişiler zekat verilmesi sıralamasında önceliğe sahiptir. Aynı zamanda bu ihtiyaç sahiplerinin Müslüman olmaları gerekir. Dini Müslüman olmayan kişilere zekat verilemez. Eğer bir kişi bu durumu bilmeden zekât adı altında Müslüman olmayan birine yardım yaptıysa o zekat sayılmaz.

Yapılan yardım sadaka hükmündedir. Kişinin zekat sorumluluğu ortadan kalkmaz, tekrardan zekatını vermesi gerekir. Bu sebepten dolayı zekat verilen kişilerin çok dikkatli incelenmesi gerekir. Hatta mümkünse zekat verecek olan kişiler kendileri vermesi gerekir.

Kimler zekatı zorunlu olarak vermelidir?

Zekatı zorunlu veren kişilerin herhangi bir borç durumlarının olmaması gerekir. Hatta zekat vereceği mallarda herhangi birinin hakkı olmaması gerekir. Yeterli mal varlığına sahip olan ve dini Müslüman olan kişilerin zekat vermesi gerekir. Aynı zamanda akıl sağlığı yerinde olan ve özgür olan kişilerinde zekat hesaplaması yaparak zekatı vermesi gerekir.

Zekat İslam dininde yapılması gereken zorunlu ibadetler arasındadır. Tabii ki uygun koşulları sağlayan kişiler için zorunlu bir ibadettir.

Zekat verilebilecek mallar nelerdir?

Zekat verilebilecek mallar İslam dinine göre 80,18 gram altını olan tüm kişilerin vermesi gereken bir miktardır. Diğer zekat verilmesi gereken mallar ve miktarları şöyledir:

  • · 561 gram gümüşü bulunan kişiler
  • · 5 devesi bulunan kişiler
  • · 30 sığırı bulunan kişiler
  • · 40 koyunu bulunan kişiler
  • · 650 kilogram herhangi bir ürünü olan kişiler

Zekat vermesi gereken kişilerin aynı zamanda bu mallara en az bir sene sahip olmaları gerekir. Bu süre dolduktan sonra verilen zekatlar genellikle ramazan ayı içerisinde verilir. Bu ayda dağıtılan sadakaların sevabının çok olmasından dolayı kişiler zekatlarını da bu ayda dağıtmaya çalışırlar.

Bunu da okumalısınız: Altının zekatı nasıl hesaplanır?

Zekâtın çeşitleri ve şartları nelerdir?

Zekat çeşitliliğinde beş çeşit mal çıkarılması gerekir. Zekatın çeşitliliği ve şartları şu şekilde sıralanabilir:

· Ehli Hayvanlar: Develer, sığırlar, koyunlar ve keçiler için zekat verilir. Develerin nisabı 5 adettir. Sığırların nisabı 30 adettir. Koyun ve keçilerin nisabı 40 adettir.

· Semen (para): Zekat iki ürüne düşer bunlar altın ve gümüştür. Bu zekatı vermesi gereken kişilerin Müslüman olması, özgür olması, bir seneyi doldurmuş nisaba sahip olması ve malın tamamına sahip olması gerekir.

· Hububat (ekin): Bu zekat türünde insan tarafından malın ekilmiş olması ve nisap miktarının tutması gereken buğday, arpa, nohut gibi yiyecekler olması gerekir.

· Meyveler: Sadece kuru hurma ve kuru üzüme zekat verilmesi gerekir. Eğer kurutulduğunda çürüyebiliyorsa o zaman yaş durumda iken zekatının hesaplanarak verilmesi gerekir.

· Ticari Mallar: Bu zekatı vermesi gereken kişilerin Müslüman olması, hür olması, bir yılı doldurmuş nisaba sahip olması ve malın hepsinin kendine ait olması gerekir.

Sureler ve okunuşları

- Fetih Suresi
- Yasin Suresi
- Fatiha Suresi