Etimoloji: Aşk

Etimoloji: Aşk

İşk, arapça şk kökünden gelir. Şiddetli sevme, şiddetli ve yakıcı sevgi sözcüğünden gelir. Aynı zamanda Arapça sarmaşık sözcüğüyle eş kökenli. Şekli de şemali de yok. Bütün duyguları içeriyor.