Etimoloji: İyilik

Etimoloji: İyilik

Lisanın anlatmakta, anlamakta yetersiz kaldığı yerde susup dinlemeye, durup hissetmeye ihtiyacımız var. En çok da acılar
karşısında onları estetize etmeden, malzeme yapmadan, temsil etmeye çalışmada işittiğimiz haykırışlara kulak olma zorunluluğumuz var 🕊