Etimoloji: Kötü

Etimoloji: Kötü

Eski Türkçe kökenli bir kelime: kötü.

İyilik gibi doğrudan ve açık bir şekilde gerçekleşmez. Etimolojide bu hafta 'kötü' kelimesi var.

Samed Karataş, Cins için hazırladı.