İnsan nasıl olgunlaşır?

İnsan nasıl olgunlaşır?

Tasavvuf ilminde insan bedeninde Rabbimizin yerleştirdiği yedi nur odağı vardır: Kalp, sır, ruh, hafî, ahfâ, nefs-i nâtıka ve nefs-i küll. İnsan Allah'ı anıp O'na düşüncesinde, işinde, yolunda tam anlamıyla bağlandıkça bu latifeler açılır. İnsan, insan-ı kâmil olur.