Tarihin en ürkütücü haber başlıkları

Tarihin en ürkütücü haber başlıkları

İngiltere tarihinin en garip dönemlerinden biri olan Kraliçe Victoria'nın saltanatı, en çok katı kurallar ile biliniyor. Ancak bundan çok daha fazlası vardı. Victoria Devri'nde 'hayalet avcılığı' bir meslek haline gelmiş, gazete manşetleri perili hikayelerle dolmuştu. Dönemin haber başlıkları, Avrupa'da Orta Çağ'dan beri devam eden batıl inançların modernleşmeyle son bulmadığını, yalnızca şekil değiştirdiğini gösteriyor.