Türklere özgü 'at kuyruğu' bağlama geleneği

Türklere özgü 'at kuyruğu' bağlama geleneği

Eski Türklerde 'kuyruk tügmek' ve 'at çermetmek' olarak bilinen gelenek, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de devam etti. Amaç, savaş sırasında atların manevra yeteneklerini artırmaktı. At kuyruğu düğümlemek kahramanlık işareti olarak görülüyordu. Tonyukuk Orhun Yazıtları'nda, Kaşgarlı Mahmud ise Dîvânu Lugâti't-Türk'te Türklere özgü bu savaş geleneğinden bahsetmişti.