Gençler tarih boyunca nasıl değişti?

Gençler tarih boyunca nasıl değişti?

Edebiyat dünyasına hâkim olan Batıcılık, Cumhuriyet devrindeyse Atatürkçülük ülküsü gençleri yeniliğin simgesi olarak görür