Çapraz Okumlar: Parasız Yatılı

Çapraz Okumlar: Parasız Yatılı

Çapraz Okumalar 'da bu sayı Mustafa Aplay ve Gülşen Funda Füruzan'ın 'Parasız Yatılı' kitabını konuştu


Devamı Post Öykü 55. Sayıda