İflas ertelemede yeni trend: Konkordato

Konkordatoda nakitten dolayı sıkıntı yaşayan firma yetkilileri ile alacaklıların uzlaşması ve iki tarafında mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.
Konkordatoda nakitten dolayı sıkıntı yaşayan firma yetkilileri ile alacaklıların uzlaşması ve iki tarafında mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Bugünlerde en sık duyduğumuz kelimelerin başında gelen konkordato nedir? İflasın eşiğinde olan ve nakit sıkıntısı çeken firmaların, iflas erteleme yerine başvurduğu konkordato aslında neyi ifade ediyor?

Artan maliyetler şirketlerdeki nakit akışının bozulmasına ve iflasa sürüklenmesine neden oluyor. Firmalar borçlarını ödeyebilmek için çeşitli yapılanmalara başvuruyor veya iflas bayrağını çekmek zorunda kalıyor.

Konkordato nedir?

Borçlarını ödemek isteyen işletmelerin imdadına ise Konkordato yetişiyor. Birçok firmanın kurtuluş olarak gördüğü konkordato, ödemelerin bir süre ertelenerek maddi sıkıntılarını aşmasına yardımcı olmak demek.

Maliyetlerin artması bazı işletmelerin sıkıntılı bir sürece girmesine neden oluyor.
Maliyetlerin artması bazı işletmelerin sıkıntılı bir sürece girmesine neden oluyor.
Böylece, yapılandırılan ödemelerin gerçekleştirilmesi ve borçlu olan şirketlerin hayatını devam ettirebilmesi amaçlanıyor.

Borcunu ödeyemeyen ve iflasın eşiğinde olan her firma konkordatodan yararlanabiliyor.

  • Başvurular İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne yapılıyor.

Konkordatoya başvuru nasıl gerçekleşiyor?

İlk olarak işletmeyi kurtarmak için bir proje hazırlanıyor ve bu proje ticaret mahkemesine sunuluyor. Mahkeme projeyi yapılabilir bulduğu takdirde bir komiser atıyor ve şirketin alacaklılarla masaya oturup anlaşmasının önü açılmış oluyor.

Konkordatoda, maddi sıkıntı yaşayan şirketlerin domino etkisiyle yok olması engellenmeye çalışılmaktadır.
Konkordatoda, maddi sıkıntı yaşayan şirketlerin domino etkisiyle yok olması engellenmeye çalışılmaktadır.

Alacaklılar da konkordato başvurusunda bulunabiliyor

  • Finansal yapısı bozulan, fakat iyi niyetli ve dürüst işletmeleri korumayı amaçlayan konkordatoda maddi sıkıntı yaşayan firma başvuru yapabilirken, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını da talep edebiliyor.
Böylece işletmeler iflas ertelemeye girmeden faaliyetlerini sürdürecek bir esnekliğe kavuşmuş oluyor.

Kısaca konkordato, borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma olarak karşımıza çıkıyor.