⚖️Yargıtay'dan emsal karar: Müdürüne 'beceriksiz' diyen işçi kovuldu

Arşiv
Arşiv

Yargıtay, bir fabrikada üretim müdürü hakkında beceriksiz ve cahil diyen 12 çalışanın işten kovulmasını 'haklı fesih' sayan iş mahkemesi kararını onayladı.

Çalıştığı fabrikanın üretim müdürü hakkında "beceriksiz” yorumunda bulunan işçiler kovuldu. Mahkemenin kapısını çalan işçilere kötü haber Yargıtay'dan geldi.

Sendika üyesi olduğu için baskılara maruz kaldığını öne süren 12 işçi, işverene bir yazı gönderdi. Yazıda fabrikanın üretim müdürü hakkında “Tam anlamıyla beceriksiz” değerlendirmesinde bulunuldu.

İşveren, 12 işçiyi de işten çıkardı. 4. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçiler, tehditlere maruz kaldıklarını, zorla imza alındığını, bu hali ile yapılan feshin geçersiz olduğunu belirterek, yapılan feshin geçersizliğine karar verilmesini talep etti. Davalı işveren ise, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

"Beceriksiz ve cahil"

Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmetti. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek mahkeme, üretim müdürü hakkında yorum yapan işçilerin geçerli fesihle kovulduğuna hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Şirket genel merkezine gönderilen yazı içeriğinde 'üretim müdürü denilen kişinin tam anlamıyla beceriksiz ve cehalet abidesi olduğu, - bunların kim, neden, neye göre seçildiğini merak ettiklerini, - eski yönetimle kıyaslandığında gerileme olduğu ortadadır' ifadeleri yer almıştır.

"Haklı fesih"

Somut olayda davacı işçinin iş sözleşmesi, dava dışı 12 kişi ile birlikte üst seviye yöneticilere atılan e-mail'de üretim müdürü hakkında sarf edilen sözler sebebi ile disiplin kurulu kararı ile feshedilmiştir. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih sebebi sayılmıştır.

Sataşma niteliğinde olmadığı sürece diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih sebebidir. Bir kişinin 'beceriksiz' ve 'cehalet abidesi' olarak nitelendirilmesi, o kişinin bulunduğu görevi yürütebilecek beceriye, gerekli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmadığı anlamına gelmektedir.

İş mahkemesi kararına onama

Türk Dil Kurumu sözlüğünde de cahil kelimesi 'belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan' şeklinde açıklanmıştır. Bu itibarla feshe dayanak teşkil eden söz konusu ifadeler, işverenin bir başka işçisine yönelik ağır eleştiri niteliğinde ise de, sataşma boyutuna ulaşmamaktadır.

Bu anlamda olmak üzere, uyuşmazlık konusu benzer olay bakımından işverence gerçekleştirilen fesih geçerli sebebe dayanmaktadır. İşçinin, işverenin bir başka işçisine yönelik sarf ettiği 'beceriksiz' ve 'cehalet abidesi' şeklindeki ifadelerin geçerli fesih sebebi teşkil ettiği ortadadır. İş mahkemesi kararının onanmasına hükmedilmiştir."

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >