Allah Resulüne (sas) defalarca suikast düzenlenmişti

Allah Resulüne (sas) defalarca suikast düzenlenmişti

Tebliğ başlayınca Hz. Peygamber (sas) pek çokdüşman kazandı. Mekkeli müşriklerin başını çektiğiİslam düşmanlarına Yahudiler ve münafıklarda eklenmişti. Şimdi onu öldürmek için planlaryapacaklardı.

Yavuz Bülent Bakiler:

Yavuz Bülent Bakiler: "Tabutluk işkencelerinin müsebbibi Hasan Ali Yücel'dir"

CHP’nin tek partili yıllardaki zulümlerinden solcular, dindarlar ve Kürtler kadar Türkçüler de nasiplenmişti. Derin Tarih dergisi tarihe “Irkçılık ve Turancılık davası” olarak geçen zulmü 73. yıldönüm

Araba Sevdası'ndan önce Hayal-i Celal varmış

Araba Sevdası'ndan önce Hayal-i Celal varmış

Edebiyatımızın ilk realist romanı kabul edilen Araba Sevdası’nı ve yazarı Recaizade Mahmud Ekrem’i bilmeyen var mı? Ya ağabeyi Recaizade Mehmet Celâl’den ve kaleme aldığı Hayal-i Celâl adlı romandan h

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e iki devrin alimi

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e iki devrin alimi

Tekke ve zaviyelerin, medreselerin kapatıldığı bir dönemde İslamîilimleri elinde bir kor ateş gibi taşıdı Arvâsî Hazretleri. “Bu milletinçektikleri Sultan Aziz’e yapılanların cezasıdır. Sultan Hamid’e

Kahve kokulu
kartal yuvası

Kahve kokulu kartal yuvası

Lezzetli kahveleriyledünyaya nam salmış ve Evliya Çelebi’nin havasını, suyunu, bahçeleriniöve öve bitiremediği Taiz şehrinin tarihi mirası Kahire Kalesi de savaşın acımasızlığından nasibini almış.

Doç. Dr. Muharrem Kesik: “Dânişmendliler Anlaşılmadan
Selçuklular Anlaşılamaz”

Doç. Dr. Muharrem Kesik: “Dânişmendliler Anlaşılmadan Selçuklular Anlaşılamaz”

Doç. Dr. Muharrem Kesik Dânişmendliler adlı son kitabında Haçlılarla mücadelesi ile namsalmış ve Anadolu’da birçok şehri mamur hale getirmiş bu beyliğin gerçek hikâyesini belgelerüzerinden anlatıyor.