Barış şehrinden hüzün şehrine: Bağdat

​Barış Şehrinden Hüzün Şehrine: Bağdat​
​Barış Şehrinden Hüzün Şehrine: Bağdat​
İÇİNDEKİLER
Bağdat'ın ilk kurulduğu dönemlerdeki şehir planını tasvir eden bir çizim.
Bağdat'ın ilk kurulduğu dönemlerdeki şehir planını tasvir eden bir çizim.

Rivayete göre Bağdat ismi Farsça kökenli. Farsça’da “Bag” (Tanrı) ve “dâd” (verilen) kelimelerinin birleşmesi sonucu “Tanrının verdiği” anlamına geliyor. Diğer bir rivayette ise Talmud’da “Bagdasa” diye geçiyor. Hepsi bir kenara şüphesiz en güzel ismi Abbasiler döneminde alıyor. Yüzlerce yıl Abbasilere başkentlik yapan Bağdat şehri, halife Mansur tarafından imar edildi ve ismini Kur’ân’daki “barış yurdu ve cennet” anlamına gelen “dar’us selam” isminden esinlenerek “Medinetu’s selam” yani “barış şehri” koydu.

Halife Mansur 762 yılında şehrin imarına başladığında İslam dünyasının dört bir yanında ilim sahibi mimar ve işçiler getirerek, surlar ve çarşılar inşa ettirdi.

Halife Harun Reşid döneminde Bağdat zirve dönemlerini yaşadı ve devrin ilim şehri haline geldi. Dünyanın dört bir tarafından İslam alimleri Bağdat’a gelerek çalışmalar yapıyor, bu şehir İslam alimlerinin toplanma merkezi halini alıyordu.

Harun Reşid’in vefatından sonra oğulları taht kavgasına düşünce şehir büyük bir tahribat yaşadı. Bağdat’ın kaderinde çoğu zamanda acı vardı.

Bağdat'ın 1258 yılında Moğollar tarafından yağmalanışının tasvir edildiği bir minyatür.
Bağdat'ın 1258 yılında Moğollar tarafından yağmalanışının tasvir edildiği bir minyatür.
İngiliz Ordusu Bağdat'a girerken... (1917)
İngiliz Ordusu Bağdat'a girerken... (1917)
2003 yılında Irak'ı işgal eden Amerikan askerleri, dönemin Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in heykelini yıkarken.
2003 yılında Irak'ı işgal eden Amerikan askerleri, dönemin Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in heykelini yıkarken.

Bu savaşlar ve işgaller sonucunda İslam’ın ilim merkezi olan ve barış şehri diye adlandırılan Bağdat, her gün yüzlerce insanın öldüğü bir şehre dönüştü.