HareketlerTarihin En Önemli Hareketleri, Kurucuları, Yapısı, Hikayeleri - Hareketler| GZT Mecra

HAREKETLER

COĞRAFYADAKİ AYAK İZLERİ

İran'ın sınır ötesi kolu: Kudüs Gücü
6 dakikada okunur
İran'ın sınır ötesi kolu: Kudüs Gücü
HAREKETLER
1979'daki İran İslam Devrimi’nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun görevi; rejimi ve var olan düzeni kor...
Leşker-i Tayyibe Örgütü
2 dakikada okunur
Leşker-i Tayyibe Örgütü
HAREKETLER
Güney Asya’nın düşman kardeşleri Hindistan ve Pakistan arasında önemli sorunlardan bir tanesi de bölgedeki tansiyonun za...
Yükselişten çöküşe Tahrik-i Lebbeyk Pakistan
5 dakikada okunur
Yükselişten çöküşe Tahrik-i Lebbeyk Pakistan
HAREKETLER
Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor’daki Mazang mahallesinin dar sokakları, bir grup genç adamın sesiyle yankıl...
Köksüz dalsız bir sufî akım: Kalenderîlik
2 dakikada okunur
Köksüz dalsız bir sufî akım: Kalenderîlik
HAREKETLER
Horasan civarında 9. yüzyılda ortaya çıkan ve geniş bir coğrafyaya yayılan Melamîlik akımıyla birlikte sıkça sözü edilen...
Okullara savaş açan örgüt: Boko Haram
8 dakikada okunur
Okullara savaş açan örgüt: Boko Haram
HAREKETLER
Boko ya da Buku Haram’a, Hausa dilinde kelime karşılığı olarak “Latin alfabesi haram”, “Batılı eğitim haram” anlamları v...
Hamas: İslâmî bir izdüşüm
13 dakikada okunur
Hamas: İslâmî bir izdüşüm
HAREKETLER
Temelleri 1987’de patlak veren Birinci İntifada sırasında atılan Hamas (Hareketu’l-Mukâvemeti’l-İslâmiyye, İslâmî Direni...
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün serüveni
13 dakikada okunur
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün serüveni
HAREKETLER
Filistin Kurtuluş Örgütü (Arapça adıyla: Munazzamatu’-Tahrîr el Filistîniyye), 13-17 Ocak 1964’te Mısır’ın başkenti Kahi...
Baas Partisi: Bir ihtilaflar tarihi
6 dakikada okunur
Baas Partisi: Bir ihtilaflar tarihi
HAREKETLER
Yunan Ortodoks Mişel Aflak ve Sünnî Müslüman Salahaddîn el Bitâr tarafından, 7 Nisan 1947’de Suriye’nin başkenti Şam’da ...
İhvân-ı Muslimîn liderleri, dönemleri, etkileri
19 dakikada okunur
İhvân-ı Muslimîn liderleri, dönemleri, etkileri
HAREKETLER
Müslüman Kardeşler Teşkilâtı (Arapça adıyla: İhvân-ı Muslimîn, ya da kısaca: İhvân), 1928 yılının mart ayında, henüz 22 ...
Jön Türkler’in Araplardaki izdüşümü
1 dakikada okunur
Jön Türkler’in Araplardaki izdüşümü
HAREKETLER
Çeşitli nedenlerle (ilim tahsili, seyahat, iltica, siyasi mücadele vb.) Avrupa’da toplanan ve bilhassa Sultan İkinci Abd...
Üç ülkeye dağılmış bir topluluk: Dürzîler
7 dakikada okunur
Üç ülkeye dağılmış bir topluluk: Dürzîler
HAREKETLER
Altıncı Fatimi Halifesi Hâkim Biemrillah, halkına karşı sert ve acımasız bir yönetim şekli uygulayan bir lider olarak ta...
Kazak Milli Hareketi Alaş Orda
4 dakikada okunur
Kazak Milli Hareketi Alaş Orda
HAREKETLER
Şubat 1917 İhtilali ile Rusya’da Çarlık rejiminin çökmesi Türkistan halkları tarafından sevinçle karşılandı. Aydınların ...
Bir Yezdâni inancı: Yaresan Tarikatı
5 dakikada okunur
Bir Yezdâni inancı: Yaresan Tarikatı
HAREKETLER
İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in vefatından sonra meydana gelen bazı hadiseler (Hz. Osman’ın şehit edilmesi, Cemel vakas...
Irak'ın gizemli tarikatı: Kesnizaniler
2 dakikada okunur
Irak'ın gizemli tarikatı: Kesnizaniler
HAREKETLER
Tarihler 21 Mart 2003’ü gösterdiginde Amerika Birlesik Devletleri kimyasal silah ve terör unsurlarini barindirma iddiasi...
Nazi Almanyasının Müslüman Lejyonları
10 dakikada okunur
Nazi Almanyasının Müslüman Lejyonları
HAREKETLER
22 Haziran 1941 günü Alman birliklerinin SSCB’ye baslattigi hücumdan 4-5 ay gibi kisa bir süre sonra Almanlarin esir kam...
Hasan Sabbah'tan Ağa Han'a Nizârîler
3 dakikada okunur
Hasan Sabbah'tan Ağa Han'a Nizârîler
HAREKETLER
Siîligin alt kollarindan biri olan Ismâilîlik içindeki en önemli siniflardan Nizârîler, günümüzün en dikkat çekici dinî ...
Rusya Müslümanlarının ilk partisi: İttifak-i Müslimin
6 dakikada okunur
Rusya Müslümanlarının ilk partisi: İttifak-i Müslimin
HAREKETLER
Çarlik Rusya’si sonraki süreçleri tetikleyecek iki kirilma anini ayni senede yasadi. 1905 yilinda hem Japonlara maglup o...
Kuzey Irak İslami Hareketleri
4 dakikada okunur
Kuzey Irak İslami Hareketleri
HAREKETLER
1916 tarihli Sykes-Picot anlasmasi ve I. Dünya Savasi’ndan sonra Ortadogu’nun sinirlari savasin galibi olan itilaf devle...
Medrese sıralarından cepheye: Hûsîlik
6 dakikada okunur
Medrese sıralarından cepheye: Hûsîlik
HAREKETLER
Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd, 739’da, uzun süredir planladigi siyasal muhalefet hareketini örgütlemek üzere Irak’a giderek...
Öğrenciler hareketi: Taliban
6 dakikada okunur
Öğrenciler hareketi: Taliban
HAREKETLER
​“1995 yılının başlarıydı. Taliban güçleri Kabil'e doğru hızla ilerliyorlardı. Afganistan'ın keskin soğuğu bile bu iktid...
Bolşeviklerin gözde tarikatları: Veysiler ve Laçiler
3 dakikada okunur
Bolşeviklerin gözde tarikatları: Veysiler ve Laçiler
HAREKETLER
1917’de Bolsevik devrimi gerçeklestiginde Çarlik Rusya’si sinirlari ve himayesi altinda bulunan Müslüman cografyada çesi...
Bedeviyye Tarikatı
3 dakikada okunur
Bedeviyye Tarikatı
HAREKETLER
Dört büyük tasavvuf seyhinden biri olarak anilan Ahmed el-Bedevî’nin kurucusu oldugu Bedeviyye Tarikati, Misir için çok ...
Davudi Buhra Cemaati
3 dakikada okunur
Davudi Buhra Cemaati
HAREKETLER
​​Hint Alt Kıtası, İslami mezhep ve hareketler noktasındaki çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Sünni ve Şii olmak üzere pek...
İbâdiyye Mezhebi
5 dakikada okunur
İbâdiyye Mezhebi
HAREKETLER
​Umman denizi aşılıp, Arap yarımadasına doğru yaklaşıldığında Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda bir kıyı ülkesi olarak U...
Şâzeliyye Tarikatı
3 dakikada okunur
Şâzeliyye Tarikatı
HAREKETLER
​Şâzeliyye tarikatının kurucusu Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî, bugün İspanya sınırları içerisinde kalan, Kuzey Afrika şehri Se...
Gelenekselci Ekol
11 dakikada okunur
Gelenekselci Ekol
HAREKETLER
Modernizm ortaya çıkardığı bunalım, Avrupa'dan İslam dünyasına doğru seyreden birçok ihtida hikâyesini barındıran, sadec...
Mladi Müslümani
6 dakikada okunur
Mladi Müslümani
HAREKETLER
​1939 yılında Saraybosna'da bir araya gelen lise öğrencisi gençler, kimliği fanatik milliyetçi gruplarca yok sayılan Boş...
Hindistan'da bir din projesi: Din-i İlahi
1 dakikada okunur
Hindistan'da bir din projesi: Din-i İlahi
MALUMAT
​Hindistan tarihinin en ilginç dönemlerinden biri olarak kabul edilen Ekber Şah Devri (1556-1604), Müslüman-Türk İmparat...
El Kaide
7 dakikada okunur
El Kaide
HAREKETLER
​El Kaide, 11-20 Ağustos 1988 tarihleri arasında Afganistan'da düzenlenen bir dizi toplantının ardından, Sovyetler Birli...
Lahor'un cuma camii: Badşâhî
1 dakikada okunur
Lahor'un cuma camii: Badşâhî
MALUMAT
Pakistan’in Lahor kentindeki çok sayida tarihî eserden biri de, Babür Imparatorlugu’nun 6’nci sultani Evrengzib tarafind...
Aleviyye Tarikatı
4 dakikada okunur
Aleviyye Tarikatı
HAREKETLER
​Aleviyye tarikatının kurucusu olan Ahmed el-Alevi 1869 yılında Müstegānim şehrinde doğdu. Tarikatını kurmadan önce gör...
Bir modern zaman dini: Bahâîlik
3 dakikada okunur
Bir modern zaman dini: Bahâîlik
HAREKETLER
​İran'da doğan ve günümüzde dünyanın değişik bölgelerinde takipçisi bulunan Bahâîlik, Bâbîliğin devamı olarak kabul edil...
Mehdîlik Hareketi
10 dakikada okunur
Mehdîlik Hareketi
HAREKETLER
​19. yüzyılın ikinci yarısında Muhammed Ahmed el-Mehdi, Sudan'da mehdilik iddiasında bulunan ve kalabalıkları arkasınd...
Senûsi Tarikatı
5 dakikada okunur
Senûsi Tarikatı
HAREKETLER
​Tarikatın kurucusu Muhammed bin Ali es-Senûsî'nin Mekke'de Ebûkubeys Dağıyakınlarında bir zaviye açması ile başlayan Se...
Fedaiyan-ı İslam Örgütü
3 dakikada okunur
Fedaiyan-ı İslam Örgütü
HAREKETLER
İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda ​İran'da siyasal çöküntü hali devam ederken, bazı siyasetçilere düzenlenen bir ...
Eş-Şebab Örgütü
5 dakikada okunur
Eş-Şebab Örgütü
HAREKETLER
Tam adi Hareket Es-Sebab el-Mücahidin (Mücahit Gençlik Hareketi) olan ve kisaca Es-Sebab olarak bilinen bu örgüt, Somali...
Dini ve siyasi tartışmalar arasında Ahmedilik
4 dakikada okunur
Dini ve siyasi tartışmalar arasında Ahmedilik
HAREKETLER
​Mirza Gulam Ahmed Han tarafından kurulan Ahmedilik Hareketi, günümüzde en çok tartışılan İslami oluşumların başında ge...
Tebliğ Cemaati
3 dakikada okunur
Tebliğ Cemaati
HAREKETLER
Dünyadaki en kalabalık Müslüman örgütlenme olduğu tahmin edilen Tebliğ Cemaati, yıllardır faaliyetlerine devam ediyor. B...
Cemaat-i İslami (Pakistan)
2 dakikada okunur
Cemaat-i İslami (Pakistan)
HAREKETLER
Cemaat-i İslami, İngiliz sömürge yönetimi altındaki Hindistan'da İslami uyanışı başlatmak isteyen Ebü'l A'la Mevdudi tar...
Adalet ve İhsan Cemaati
2 dakikada okunur
Adalet ve İhsan Cemaati
HAREKETLER
Adalet ve İhsan Cemaati, hâlen Fas'ta varlığını sürdüren en büyükdinî gruplardan biri. Resmen siyasete katılmasalar da, ...
Polisario Cephesi
1 dakikada okunur
Polisario Cephesi
HAREKETLER
İsmini “Popular Front for the Liberation of Saguia el Hamra and Rio de Oro" (“Sagua el Hamra ve Altın Vadi'nin Kurtuluşu...
Halkın Mücahitleri Örgütü
1 dakikada okunur
Halkın Mücahitleri Örgütü
HAREKETLER
Ortadoğu'yla ilgilenenlerin ismini sıklıkla duyduğu Halkın Mücahitleri Örgütü, 1965'te İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'n...
Hindistan'da Birelvi ekolü
2 dakikada okunur
Hindistan'da Birelvi ekolü
HAREKETLER
Şii bir kökten gelen Kandehar asıllı Peştun Ahmed Rıza Han Birelvi (1856-1921) liderliğinde kurulan Birelvi Cemaati, Hin...
İran komünistlerinin hikayesi: Tudeh
3 dakikada okunur
İran komünistlerinin hikayesi: Tudeh
HAREKETLER
1920'de, İran'ın kuzeyindeki Bender Anzeli'de bir araya gelen sosyal demokratlar, ülkenin ilk komünist partisinin de res...
Hindistan'ın en yaygın tarikatı: Çiştiyye
1 dakikada okunur
Hindistan'ın en yaygın tarikatı: Çiştiyye
HAREKETLER
Hindistan'da kurulan en eski ve en köklü tarikatların başında gelenÇiştiyye tarikatı, bölgede İslamiyetin yayılmasına ya...
Hindistan'da İslami uyanışın iki ekolü: Deoband ve Aligarh
1 dakikada okunur
Hindistan'da İslami uyanışın iki ekolü: Deoband ve Aligarh
HAREKETLER
İngilizlerin Hindistan'da hakimiyetini pekiştirdiği 19. yüzyıl, Müslümanların kendi varlıklarını korumak için çareler ar...
YUKARI DÖNÜN

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.