Duş almak orucu bozar mı?

Duş almak orucu bozar mı?
Duş almak orucu bozar mı?

Ramazan ayında orucu bozan şeyler oldukça fazla merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise merak edilen tüm soruların cevaplarını paylaştı. Peki duş almak orucu bozar mı?

İÇİNDEKİLER

İslam’ın 5 şartından biri de oruç tutmaktır. Bu sene oruç tutarak vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bir yandan da orucu bozan şeyleri merak ediyor. Diyanet ise akıllarda şüphe bırakmaksızın orucu bozan ve bozmayan şeyleri en net haliyle açıkladı.

Duş almak orucu bozar mı?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Merak edilen diğer sorular

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?
Kan vermek orucu bozar mı?
Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Kusmak orucu bozar mı?

RASÜLÜLLAH’IN RAMAZAN HAYATI

Efendimiz, Ramazan’da gözle görülür şekilde cömertliğini artırırdı. İbni Abbas (R.A.) şöyle dedi; “Rasülüllah (S.A.V.) insanların en cömerdi idi. O’nun en cömert olduğu anlarda ramazanda Cebrail’in kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrail (A.S.) ramazanın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur’an okurlardı. Bundan dolayı Rasülüllah (S.A.V.) Cebrail ile buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı.”(6)

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın elçisi ramazanda ibadeti ziyadeleştirir ve yakınlarını da buna teşvik ederlerdi: Hz. Hatice annemiz (Allah O’ndan razı olsun) şöyle dedi: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasülüllah (S.A.V.) geceleri ihya eder,ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (7)

Efendimiz ramazan gecelerinde teravin namazı kılardı; Ebu Hureyre (R.A.) şöyle dedi; Rasülüllan (S.A.V.) kesin emir verilmeksizin ramazan gecelerinde ibadet etmeyi tavsiye eder ve şöyle buyururdu; “Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (8)

İmam Buhari Hadis metnindeki bu “inanarak” kaydından hareketle onu sahihinde “Nafile olan teravih namazını kılmak imandan kaynaklanır” başlığı altında kaydedilmiştir. Teravih namazının önemini dikkate alan İmam-ı A’zam Ebu Hanife de onun “Sünnet-i Müekkede” olduğuna hükmetmiştir.(9)

Rasülüllah (S.A.V.) Cebrail (A.S.) ile karşılıklı Kur’an okuyarak mukabele ediyordu. Yüzlerce yıldan beri gelenek halinde yerleşen mukabele buna dayanıyor. Efendimiz ramazanda umrenin de faziletli olduğuna dikkat çekerek; “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar” buyurmuştur. (10)

Kaynakça:

Hak Dini Kur’an Dili C:1 Shf: 642-648

Riyazüs Salihin Peygamberimizden Hayat ÖlçüleriC:5Shf: 482

Riyazüs Salihin Peygamberimizden Hayat ÖlçüleriC:5Shf: 484

Riyazüs Salihin Peygamberimizden Hayat ÖlçüleriC:6Shf: 206

Ettac Elcamiu lil fi ehadis-ir RasülC:2Shf:46

Riyazüs Salihin Peygamberimizden Hayat ÖlçüleriC.5Shf: 488

Riyazüs Salihin Peygamberimizden Hayat ÖlçüleriC:5Shf: 489

Riyazüs Salihin Peygamberimizden Hayat ÖlçüleriC:5Shf: 428

Riyazüs Salihin Peygamberimizden Hayat ÖlçüleriC:5Shf: 428

Riyazüs Salihin Peygamberimizden Hayat ÖlçüleriC:5Shf: 569

Nazım HAKSEVER